Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม

โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ได้จัด "โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม...

 อาจารย์ลิขิต และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวัน

อาจารย์ลิขิต และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย์ลิขิต ทักษิณ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดน้องเนย ซึ่งทุกครั้งที่ท่าน และครอบครัวมาเลี้ยง เราทุกๆคนมักจะได้รับรอยยิ้ม...

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสตร" E-Commerce "

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสตร" E-Commerce "

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสตร" E-Commerce " เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่...