ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองเยี่ยมชม

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๕๐ น.ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เยี่ยมชม...

05/03/2019
คุณรัชนี จันทะคัด และคุณ John เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ คุณรัชนี จันทะคัด และคุณ John พร้อมเพื่อนๆนำคณะมาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆผู้พิการเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณ JOHN ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวัง ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการค่ะ/ครับ...".Happy...

04/03/2019
กลุ่มศิษย์เก่าและเพื่อนพี่น้อง 2T เลี้ยงอาหาร

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กลุ่มศิษย์เก่าและเพื่อนพี่น้อง 2T นำโดย นายธนวัตร ไชยบุตร (พี่ปุ้ม) มาเลี้ยงขนมหวาน ไอศครีม พร้อมนำน้ำดื่ม และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้กับวิทยาลัยฯ ในนามวิทยาลัยฯขอขอบพระคุณทุกๆท่าน...

02/03/2019
คณะกรรมการตรวจและติดตามให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ ๒

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจและติดตามให้เงินอุดหนุน นำโดยนายศิรเมสร์ พัชราอริยะธรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายธนรัตน์ ทองหยัด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน...

30/01/2019
รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ อ.วรเมธ มณีขัติย์, อ.รักชนก บุญยก, อ.โสภิตา จันทรส ได้นำ น.ส.นภัทร ประวิทย์ชาติ เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ...

12/01/2019
ขอแสดงความชื่นชมและยินดี

เช้าวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นำโดยคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี ผู้รับใบอนุญาต คุณแม่ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการ และคณะครู บุคลากร พร้อมเพื่อนๆนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์วรเมธ มณีขัติย์ และนักเรียนIS41 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการเป็น...

13/11/2018