Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนรู้นอกสถานที่ wonderfarm atnsunsaray

-ที่ 22 พ.ย.65 ขอขอบพระคุณกลุ่ม wonderfarm, บริษัท sunsaray socail Enterprise, บริษัทBangsaray Property, และโรงแรม อมารี พัทยา นำโดยคุณสุวรรณา วิรุฬห์จรรย์ ผู้สนับสนุนหลัก ได้มอบความสุขพร้อมแบ่งปัน...

22/11/2022
รับสมัครคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเข้าเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

#เรียนฟรีมีงานทำ #เรียนจบมีวุฒิ ปวส. รับสมัครคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเข้าเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา #กรอกข้อมูลให้ครบพร้อมแนบหลักฐานการสมัครขลแล้วส่งกลับมาตามชื่อและที่อยู่ด้านล่างนี้ อาจารย์มงคล จินาวรณ์ (สมัครเรียน)...

21/11/2022
ต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลสมิตติเวช ศรีราชา

-ยินดีต้อนรับคณะจาก โรงพยาบาลสมิตติเวช ศรีรสชา วันที่ 19 พ.ย. 2565 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี่พระมหาไถ่ พัทยา นายคำพันธุ์ ราชดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากคุณนุชจิรา ศรีขจรเกียรติ...

19/11/2022
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินสาขา eCreative Challenge IOT  ในการแข่งขัน 2022 Global IT for Youth with Disabilities

ขอแสดงความยินดี นายพัชรพล ขำเถื่อน นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้รับรางวัลเหรียญเงินสาขา eCreative Challenge IOT ในการแข่งขัน 2022 Global IT for Youth with Disabilities จัดขึ้นโดยสาธารณรัฐเกาหลี มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 320 คน...

17/11/2022
นักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย

-ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษาทั้งสองคน ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย ในโครงการ “Youth PWD Internship Program” 1. นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล ปวส. 2 สาขาเทคโนโลยีธุระกิจดิจิทัล 2. นายอัครภูมิ สวนกุหลาบ ปวช. 3...

16/11/2022
การอบรมทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  (ทักษะการคิดสร้างสรรค์ )

วันที่ 16 ก.ย.65 วิทยาลัย ฯลฯ โดยอาจารย์มงคล จีนาวรน์ ได้จัดกิจกรรม การอบรมทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้งาน-การผลิตสื่อ Social ให้กับนักศึกษาคนการ มี ท่าน ผอ.คำพันธุ์ ราชดา...

17/09/2022
สอบปลายภาค กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 17 ก.ย.65 เริ่มแล้วสอบปลายภาค กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565

17/09/2022
กิจกรรมแนะแนวสถานศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

-วันนี้ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดกิจกรรมแนะแนวสถานศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

08/08/2022
กิจกรรม x-ray ปอด และตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้นักเรียนชั้นปีที่ 1

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 อ. เกษมพล และ อ. ประกิต จัดการและอำนวยการกิจกรรม x-ray ปอด และตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้นักเรียนชั้นปีที่ 1

25/06/2022
ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่พัทยา

-วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผอ.คำพันธุ์ ราชดา นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่พัทยา

24/06/2022