Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

พี่พิม และเพื่อนๆเลี้ยงไอศครีม

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ พี่พิม และเพื่อนๆ นำไอศครีม ขนมขบเคี้ยว และข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้อุปโภค และบริโภค มามอบให้กับน้องๆผู้พิการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ทางวิทยาลัยฯขอขอบพระคุณรุ่นพี่ และเพื่อนๆที่นึกถึงเราเสมอ...

08/06/2019
คณะทีมงาน Talent & Capability จากบริษัท เอก ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) มาเยี่ยมชม มอบของบริจาค และมอบเงินสนับส

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะทีมงาน Talent & Capability จากบริษัท เอก ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) มาเยี่ยมชม มอบของบริจาค และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา...

07/06/2019
คณะจากกลุ่มผู้แสวงบุญประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชม

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๕๐ น. คณะจากกลุ่มผู้แสวงบุญประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกับคณะครู และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

06/06/2019
ผู้ปกครองนางสาวธรรมธร ศกุนตะมาลิก นำไอศครีม และลูกชิ้นทอด มาเลี้ยงนักเรียนและบุคลากร

วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ปกครองนางสาวธรรมธร ศกุนตะมาลิก นำไอศครีม และลูกชิ้นทอด มาเลี้ยงนักเรียนและบุคลากร ซึ่งนักเรียนและบุคลากรได้ทานกันอย่างเอร็ดอร่อย วิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนางสาวธรรมธร ศกุนตะมาลิก เป็นอย่างมาก...

01/06/2019
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดกิจกรรมอำลาคุณคำมั่น ศรีสะอาด หัวหน้าฝ่ายธุรการ การเงิน ซึ่งได้เกษียณอายุการทำงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดกิจกรรมอำลาคุณคำมั่น ศรีสะอาด หัวหน้าฝ่ายธุรการ การเงิน ซึ่งได้เกษียณอายุการทำงาน และจะกลับไปอยู่ภูมิลำเนา ณ จังหวัดอุดรธานี...

31/05/2019
ASEAN Digital Innovation Programme 28 - 29 May 2019

ASEAN Digital Innovation Programme 28 - 29 May 2019 เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ Microsoft, Empire Code, ASEAN Foundation โดยกำหนดจะจัดขึ้นใน 7 ประเทศ และหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย...

28/05/2019
 คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม มอบของบริจาค และเลี้ยงไอศครีม

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม มอบของบริจาค และเลี้ยงไอศครีมน้องๆผู้พิการในวันหยุดนี้ ในนามวิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน...

26/05/2019
กิจกรรมลูกเสือ

กิจกรรมวันนี้นักเรียนเรียนวิชาลูกเสือวันแรก โดยการแบ่งกลุ่มเป็นฐาน ซึ่งให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ด้วยการร้องเพลงลูกเสือ

25/05/2019
ครอบครัวยอด ทัศนา เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ครอบครัวทัศนา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันครบรอบการเสียชีวิต ๗ ปีของ นายยอด ทัศนา ซึ่งเป็นศิษย์เก่า โดยได้นำอาหารมื้อพิเศษ เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง ผลไม้ เครื่องดื่มน้ำแข็งใส พร้อมของใช้อุปโภค บริโภค...

25/05/2019
โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ได้จัด "โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562" ณ...

21/05/2019