Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับนางสุนดา ศรีถนอม รองปลัด อบต.พลูตาหลวง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ท่าน ผอ.คำพันธุ์ ราชดา ได้ให้การต้อนรับ นางสุนดา ศรีถนอม รองปลัด อบต.พลูตาหลวง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาและส่งเสริมการสร้างอาชีพสำหรับคนพิการ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ...

24/06/2022
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา “พายเรือจ้างกลางชนให้คนนั่ง หมั่นฝนทั่งกลายเป็นเข็มสัมฤทธิ์ผล เป็นแม่พิมพ์ของชาติเปี่ยมค่าล้น น้อมกมลแด่คุณครู… ด้วยดวงใจ” #พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

23/06/2022
ขอแสดงความยินดีกับ ภูวนาท นามน้อย นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน I.R. Iran International Para

-ขอแสดงความยินดีกับ ภูวนาท นามน้อย นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน I.R. Iran International Para Swimming Championships ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม 3 เหรียญทอง กรรเชียง...

19/06/2022
คณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะโปรแกรมเมอร์ ณ สถาบัน 42 Bangkok เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะครูและนักเรียนศึกคณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะโปรแกรมเมอร์ ณ สถาบัน 42 Bangkok เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะโปรแกรมเมอร์ ณ สถาบัน 42 Bangkok...

17/06/2022
ตรวจ ATK ให้กับครู บุคลากรและนักเรียน

-วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยฯ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ตรวจ ATK ให้กับครู บุคลากรและนักเรียน

17/06/2022
พ่อหนุ่มเท้าไฟ..ฟ้า

-พ่อหนุ่มเท้าไฟ..ฟ้า พาผู้ชมไปที่ ศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกพระมหาไถ่ ไปพบกับ พ่อหนุ่มเท้าไฟ..ฟ้า พี่หมื่นชัย แก้วนา อาจารย์วิชา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา น่าสนใจขนาดไหน เชิญรับชมได้เลยค่ะ เคียงบ่าเคียงไหล่...

06/06/2022
เรือจ้างผู้ส่งนักศึกษาสู่ฝั่งฝัน

-#เรือจ้างผู้ส่งนักศึกษาสู่ฝั่งฝัน “การเรียน คนพิการต้องมีความพยายามกว่าคนปกติ 2 เท่า การทำงาน คนพิการต้องเก่งกว่าคนปกติ 2 เท่า ถ้าเรากระจอก เขาจะจ้างงานเราแค่เพราะความสงสาร” ครูมงคล จินาวรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

04/06/2022
เข้าร่วมกิจกรรม Kick off โครงการ "PWDs Certified Program"

-วันที่ 09/06/2565 นักเรียนจำนวน 36 คน เข้าร่วมกิจกรรม Kick off โครงการ "PWDs Certified Program" ก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Data...

10/05/2022
เปิดเทอมวันแรก

-บรรยากาศ หน้าเสาธง เปิดเทอมวันแรก วันจันทร์ที่ ๙ พ.ค.๒๕๖๕

09/05/2022
กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศน์และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕

-กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศน์และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ วันที่๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

09/05/2022