Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาแสดงความยินดีในการที่โรงเรียนได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มาเยี่ยมแสดงความยินดีในการที่โรงเรียนได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัย...

08/06/2018
นายปรัชญา ไกรสีห์ และนางสาวพรงาม รามคุ้ม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอศครีม

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายปรัชญา ไกรสีห์ และนางสาวพรงาม รามคุ้ม ซึ่งเป็นศิษย์เก่าเป็นเจ้าภาพเลี้ยไอศครีมแก่น้องๆ นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ขอบคุณสำหรับต้นแบบที่ดีที่มีให้แก่น้องๆรุ่นหลังๆ ได้นำแบบอย่างจากรุ่นพี่ไปต้นแบบที่ดีต่อไป...

07/06/2018
คณะสนุ๊ก สะพานบุญ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ คุณวรางค์อร เดชารชตะ "เจ้าของฉายา สนุ๊ก สะพานบุญ"นำคณะเพื่อนๆร่วมทำบุญ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งได้นำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เสื้อ และของใช้อุปโภค บริโภคมากมายมาแจกให้กับน้องๆผู้พิการในมื้อเย็นวันนี้...

02/06/2018
ครอบครัวทัศนา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครอบครัวทัศนา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันครบรอบการเสียชีวิต ๖ ปีของ นายยอด ทัศนา ซึ่งเป็นศิษย์เก่า โดยได้นำอาหารมื้อพิเศษ เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ผลไม้ ไอศครีม พร้อมเครื่องดื่มมาให้ทุกคนรับประทาน กันอย่างมีความสุข...

02/06/2018
คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เยี่ยมชมการดำเนินงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมสัมผัสชีวิต...

31/05/2018
 คุณเสาวดี มีเรีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันพุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณเสาวดี มีเรีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อพิเศษนี้ ในเมนู น้ำตกหมู ต้มยำขาไก่ ทำให้น้องๆได้ทานอาหารกันอย่างมีความสุข..ขอให้คุณเสาวดี และครอบครัวพบเจอแต่ความสุข ความเจริญ มีชีวิตทีดีขึ้นๆไป.....

30/05/2018
นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมนำคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงาน

 วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมนำคณะ มาเยี่ยมชมการดำเนินงาน มอบเงินสนับสนุน พร้อมมอบของบริจาค...

28/05/2018
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอน

วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา มาเยี่ยมชม และสัมผัสชีวิตพี่ๆผู้พิการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ี้จะทำให้น้องๆ เยาวชน ได้รู้จัก เข้าใจคนพิการ...

22/05/2018
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม..ในนามของวิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยาขอขอบพระคุณทุกๆท่านสำหรับอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัย...

19/05/2018
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก นำคณะคนพิการเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก นำคณะคนพิการเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ให้มีความเข้มแข็ง...

18/05/2018