Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เยี่ยมชมการดำเนินงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมสัมผัสชีวิต...

31/05/2018
 คุณเสาวดี มีเรีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันพุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณเสาวดี มีเรีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อพิเศษนี้ ในเมนู น้ำตกหมู ต้มยำขาไก่ ทำให้น้องๆได้ทานอาหารกันอย่างมีความสุข..ขอให้คุณเสาวดี และครอบครัวพบเจอแต่ความสุข ความเจริญ มีชีวิตทีดีขึ้นๆไป.....

30/05/2018
นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมนำคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงาน

 วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมนำคณะ มาเยี่ยมชมการดำเนินงาน มอบเงินสนับสนุน พร้อมมอบของบริจาค...

28/05/2018
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอน

วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา มาเยี่ยมชม และสัมผัสชีวิตพี่ๆผู้พิการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ี้จะทำให้น้องๆ เยาวชน ได้รู้จัก เข้าใจคนพิการ...

22/05/2018
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม..ในนามของวิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยาขอขอบพระคุณทุกๆท่านสำหรับอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัย...

19/05/2018
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก นำคณะคนพิการเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก นำคณะคนพิการเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ให้มีความเข้มแข็ง...

18/05/2018
คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอน

นพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และหน่วยงานต่างๆของมูลนิธิคุณพ่อเรย์...

17/05/2018