Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำ

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หากมีผู้ใดเห็นว่าผู้มีสิทธิ์รับทุนขาดคุณสมบัติตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กำหนด...

05/05/2022
ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

-ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการดูแลผู้พิการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีที่เหมาะสมสำหรับผู้พิการ

27/04/2022
มอบทุนการศึกษา (ผู้มีจิตอาสา เสียสละ) ภาคเรียนที่ 2/2564

เช้าวันที่ 2 มีนาคม 2565 นายณรงค์ รัตนโสภา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา (ผู้มีจิตอาสา เสียสละ) ภาคเรียนที่ 2/2564 ที่สนับสนุนโดย บริษัท เอสเอส ออโต้เวิร์ค จำกัด และคุณธิปพล ช้างแย้ม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา...

02/03/2022
กิจกรรมธรรมะพัฒนาจิต ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จัดกิจกรรมธรรมะพัฒนาจิต ฟังพระธรรมเทศนาในหัวข้อ "ความรัก มาฆะ และชาดก“ เนื่องในวันมาฆบูชา ถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิด มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ห้องเรียนหยุด...

14/02/2022
ภาวนาเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

เช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ในวันระลึกถึง นักบุญโยเซฟิน บากีต้า ซึ่งจัดขึ้นโดยสหพันธ์นักบวชคาทอลิกนานาชาติ และพระศาสนจักรคาทอลิก...

08/02/2022
รับสมัครคนพิการเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา มีแผนดำเนินโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การอบรมหลักสูตรช่างเขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการทางกาเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย...

02/02/2022
รับสมัครคนพิการเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา มีแผนดำเนินโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การอบรมหลักสูตรช่างเขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการทางกาเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย...

02/02/2022
มอบทุนการศึกษา การประกวดเรียงความ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2564 นายณรงค์ รัตนโสภา ผู้อำนวยการเป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นการประกวดผลงานเรียงความในหัวข้อ เรื่อง สิ่งที่จะทำในปีนี้และอนาคต โดยมีผู้ได้รับทุนทั้งหมด 14 คน ในโอกาสนี้...

25/01/2022
จัดการแข่งขันกีฬาลีกภายใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จัดการแข่งขันกีฬาลีกภายใน ระหว่างวันที่ 17 - 22 มกราคม 2565 ซึ่งจัดการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง บอคเซีย แบดมินตัน วีลแชร์บาสเกตบอล หมากรุกสากล อี-สปอร์ต โดยในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้...

24/01/2022
กิจกรรมแสดงความยินดีต่อบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา  และรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นของอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565

วันที่ 24 มกราคม 2565 ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีต่อบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา โดย ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ ได้ ให้เกียรติมอบใบเกียรติบัตรรางวัลครูบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 และบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล...

24/01/2022