Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบของขวัญย้อนหลังวันคริสต์มาสและปีใหม่

วันที่ 11 มกราคม 2565 บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและซิสเตอร์ ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้ให้เกียรติของขวัญย้อนหลังวันคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับนักเรียน ณ...

11/01/2022
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 หากมีผู้ใดเห็นว่าผู้มีสิทธิ์รับทุนขาดคุณสมบัติตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กำหนด...

06/05/2021
การประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

เรียน ท่านผู้ที่สนใจ        อนึ่ง ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้เสนอโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ใช้เป็นที่ออกกำลังกายและสันทนาการ...

19/03/2020
พี่พิม และเพื่อนๆเลี้ยงไอศครีม

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ พี่พิม และเพื่อนๆ นำไอศครีม ขนมขบเคี้ยว และข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้อุปโภค และบริโภค มามอบให้กับน้องๆผู้พิการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ทางวิทยาลัยฯขอขอบพระคุณรุ่นพี่ และเพื่อนๆที่นึกถึงเราเสมอ...

08/06/2019
คณะทีมงาน Talent & Capability จากบริษัท เอก ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) มาเยี่ยมชม มอบของบริจาค และมอบเงินสนับส

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะทีมงาน Talent & Capability จากบริษัท เอก ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) มาเยี่ยมชม มอบของบริจาค และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา...

07/06/2019
คณะจากกลุ่มผู้แสวงบุญประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชม

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๕๐ น. คณะจากกลุ่มผู้แสวงบุญประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกับคณะครู และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

06/06/2019
ผู้ปกครองนางสาวธรรมธร ศกุนตะมาลิก นำไอศครีม และลูกชิ้นทอด มาเลี้ยงนักเรียนและบุคลากร

วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ปกครองนางสาวธรรมธร ศกุนตะมาลิก นำไอศครีม และลูกชิ้นทอด มาเลี้ยงนักเรียนและบุคลากร ซึ่งนักเรียนและบุคลากรได้ทานกันอย่างเอร็ดอร่อย วิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนางสาวธรรมธร ศกุนตะมาลิก เป็นอย่างมาก...

01/06/2019