Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิษย์เก่าและพนักงานบริษัท แอโร่ เวิร์ค เอเชีย จำกัด เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศิษย์เก่าและพนักงานบริษัท แอโร่ เวิร์ค เอเชีย จำกัด เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบขนมเค้กหลากหลายรส ขนมขบเคี้ยว พร้อมเครื่องดื่มมากมาย เพื่อแจกจ่ายให้แก่น้องๆนักเรียนพิการตามโครงการ “อาหารกลางวัน...

23/03/2019
งานเลี้ยงขอบคุณ อาสาสมัคร

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จัดงานเลี้ยงขอบคุณ อาสาสมัคร ชาวต่างชาติที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่าน มาสอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาเป็นอย่างดี...

22/03/2019
คุณขนิษฐนันท์ กาบขุนทด และครอบครัว พร้อมเพื่อนๆ นำคณะมาทำบุญ

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คุณขนิษฐนันท์ กาบขุนทด และครอบครัว พร้อมเพื่อนๆ นำคณะมาทำบุญ โดยการมอบของบริจาคของใช้อุปโภค และบริโภค พร้อมไอศครีม ให้กับน้องๆผู้พิการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา...

20/03/2019
คุณยุทธนา และครอบครัวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คุณยุทธนา และครอบครัวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม ในนามวิทยาลัยฯขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่นำอาหารมาเลี้ยงน้องๆในมื้อกลางวันนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพที่แข็งเเรง คิดหวังสิ่งใดสมหวังดังที่ใจท่านหวังทุกประการ.."...

20/03/2019
ขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค” St.Patrick’s Day Parade 2019

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนเข้าร่วมเทศกาลสำคัญของชาวไอริช ใน..“ขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค” St.Patrick’s Day Parade 2019

19/03/2019
 คุณเอมิลี่ และครอบครัวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงขนม และไอศครีม

วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คุณเอมิลี่ และครอบครัวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงขนม และไอศครีม ในนามวิทยาลัยฯขอให้คุณเอมิลี่และครอบครัวพบเจอแต่ความสุข ความเจริญในชีวิต มีความสดใส พร้อมจิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ มาแก่คุณและครอบครัว

11/03/2019
ผู้บริหาร และพนักงานโรงแรมฮิลตัน พัทยา มาจัดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหาร และพนักงานโรงแรมฮิลตัน พัทยา มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนหญิงวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เนื่องในวันสตรีสากล กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสและเป็นแรงบันดาลใจให้กับสตรีผู้พิการที่ขาดโอกาสทางสังคม ...

08/03/2019
คุณวนิดา พร้อมคณะเพื่อนๆ มาเลี้ยงอาหารกลาง

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ คุณวนิดา พร้อมคณะเพื่อนๆ มาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆผู้พิการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ทางคณะรู้สึกมีความสุขกับการแบ่งปันและช่วงเวลาแสนพิเศษ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ  วิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างมาก...

06/03/2019
ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๕๐ น.ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เยี่ยมชม...

05/03/2019
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองเยี่ยมชม

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๕๐ น.ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เยี่ยมชม...

05/03/2019