Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดกิจกรรมอำลาคุณคำมั่น ศรีสะอาด หัวหน้าฝ่ายธุรการ การเงิน ซึ่งได้เกษียณอายุการทำงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดกิจกรรมอำลาคุณคำมั่น ศรีสะอาด หัวหน้าฝ่ายธุรการ การเงิน ซึ่งได้เกษียณอายุการทำงาน และจะกลับไปอยู่ภูมิลำเนา ณ จังหวัดอุดรธานี...

31/05/2019
ASEAN Digital Innovation Programme 28 - 29 May 2019

ASEAN Digital Innovation Programme 28 - 29 May 2019 เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ Microsoft, Empire Code, ASEAN Foundation โดยกำหนดจะจัดขึ้นใน 7 ประเทศ และหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย...

28/05/2019
 คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม มอบของบริจาค และเลี้ยงไอศครีม

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม มอบของบริจาค และเลี้ยงไอศครีมน้องๆผู้พิการในวันหยุดนี้ ในนามวิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน...

26/05/2019
กิจกรรมลูกเสือ

กิจกรรมวันนี้นักเรียนเรียนวิชาลูกเสือวันแรก โดยการแบ่งกลุ่มเป็นฐาน ซึ่งให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ด้วยการร้องเพลงลูกเสือ

25/05/2019
ครอบครัวยอด ทัศนา เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ครอบครัวทัศนา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันครบรอบการเสียชีวิต ๗ ปีของ นายยอด ทัศนา ซึ่งเป็นศิษย์เก่า โดยได้นำอาหารมื้อพิเศษ เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง ผลไม้ เครื่องดื่มน้ำแข็งใส พร้อมของใช้อุปโภค บริโภค...

25/05/2019
โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ได้จัด "โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562" ณ...

21/05/2019
 อาจารย์ลิขิต และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย์ลิขิต ทักษิณ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดน้องเนย ซึ่งทุกครั้งที่ท่าน และครอบครัวมาเลี้ยง เราทุกๆคนมักจะได้รับรอยยิ้ม มิตรภาพ ด้วยความอบอุ่น และความสุขที่มีให้กันด้วยดีเสมอมา...

20/05/2019
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสตร" E-Commerce "

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสตร" E-Commerce " เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา...

16/05/2019
คุณนิรันต์ ครุยานนท์ นำคณะมาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆผู้พิการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คุณนิรันต์ ครุยานนท์ นำคณะมาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆผู้พิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ แล้วที่คณะคุณนิรันต์ ได้มอบความสุขกับอาหารมื้อพิเศษนี้ให้กับน้องๆผู้พิการด้วยดีเสมอมา...

16/05/2019
บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว มาบริจาคให้กับวิทยาลัยฯเพื่อใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไป.."ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ"

15/05/2019