Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มศิษย์เก่าและเพื่อนพี่น้อง 2T เลี้ยงขนมหวาน ไอศครีม พร้อมนำน้ำดื่ม

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กลุ่มศิษย์เก่าและเพื่อนพี่น้อง 2T นำโดย นายธนวัตร ไชยบุตร (พี่ปุ้ม) มาเลี้ยงขนมหวาน ไอศครีม พร้อมนำน้ำดื่ม และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้กับวิทยาลัยฯ ในนามวิทยาลัยฯขอขอบพระคุณทุกๆท่าน...

02/03/2019
คณะผู้บริหารและพนักงานจากธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC) จัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและพนักงานจากธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC) มาจัดกิจกรรม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆผู้พิการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา วันนี้ทุกคนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน...

02/03/2019
กลุ่มศิษย์เก่าและเพื่อนพี่น้อง 2T เลี้ยงอาหาร

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กลุ่มศิษย์เก่าและเพื่อนพี่น้อง 2T นำโดย นายธนวัตร ไชยบุตร (พี่ปุ้ม) มาเลี้ยงขนมหวาน ไอศครีม พร้อมนำน้ำดื่ม และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้กับวิทยาลัยฯ ในนามวิทยาลัยฯขอขอบพระคุณทุกๆท่าน...

02/03/2019
อาจารย์มงคล จินาวรณ์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อาจารย์มงคล จินาวรณ์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ในนามวิทยาลัยฯขอขอบพระคุณครอบครัวอาจารย์มงคลที่นำอาหารอร่อยๆมาให้เลี้ยงน้องๆเป็นประจำ ขอให้สิ่งดีๆที่ทุกๆท่านทำ...

28/02/2019
การป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย เมืองพัทยา ได้มอบความกรุณาในการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา...

28/02/2019
ต้อนรับแขก 2 กลุ่ม

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิทยาลัยฯขอขอบพระคุณ คุณธนารักษ์ คุณธนัญญา สุทธิประเสริฐ และครอบครัว และคุณดวงใจ พร้อมครอบครัวที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันในมื้อนี้ ซึ่งทั้ง ๒ กลุ่ม...

25/02/2019
ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศกรีม

วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศกรีม พร้อมมอบโต๊ะพับจำนวน ๒๐ ตัวสำหรับใช้งานในวิทยาลัยฯ ในนามของวิทยาลัยฯขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย...

23/02/2019
ณพรรณธนภร และคณะพนักงานบริษัท ศรีประภาพรรณ จำกัด เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คุณพรรณธนภร และคณะพนักงานบริษัท ศรีประภาพรรณ จำกัด เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีมน้องๆผู้พิการ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด พร้อมนำข้าวหลามหนองมนแสนอร่อย ผลไม้ชมพู่ มาเลี้ยงในมื้อกลางวันนี้อีกด้วย.....

21/02/2019
ขอแสดงความยินดี

เช้าวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งนำโดยคุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล คุณแม่ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ คณะผู้บริหารมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ผู้อำนวยการ นายอุดมโชค ชูรัตน์ พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา...

20/02/2019
คณะศิษย์เก่าและกลุ่มเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ คณะศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯและกลุ่มเพื่อนๆ ได้พร้อมใจกันมาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบของใช้ในชีวิตประจำวันให้กับรุ่นน้องๆ ตามโครงการ “อาหารกลางวัน รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”...

16/02/2019