Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๒

เช้าวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ลูกๆ คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้แสดงความเคารพและอวยพรคณะคุณพ่อ คุณแม่ และผู้อำนวยการ โดยการมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ คุณพ่อ คุณแม่ และผู้อำนวยการได้กล่าวอวยพร...

08/05/2019
 แสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือใบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยาได้ส่งอาจารย์เกษมพล หุ่นดี นายสุรพงษ์ จิตคง และศิษย์เก่าเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติ "ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า 2019" ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 5 พ.ค.62 ที่โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ พัทยา จ.ชลบุรี ประเภทเรือ SV14...

07/05/2019
ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อาจารย์ผดุงศักดิ์ ศรีภักดี หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานกิจกรรมพัทยากลาง

06/05/2019
พิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดพิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ เพื่อรับศิษย์ใหม่เข้าเป็นเลือดเหลืองแดง ลูกแห่งคณะพระมหาไถ่ทุกคนโดยมีคุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจาร์อุดมโชค ชูรัตน์...

30/04/2019
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการที่ยังขาดความมั่นใจในตนเองไม่แน่ใจในการพัฒนาสู่อนาคตที่ดี ได้เข้ามาเยี่นมชมวิทยาลัยเพื่อพบปะ ครู อาจารย์ และเพื่อนรุ่นพี่...

29/04/2019
คณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 115 สถาบันจิตจิตวิทยาความมั่นคง ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 115 สถาบันจิตจิตวิทยาความมั่นคง ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆผู้พิการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ทั้งผู้ให้และผู้รับต่างก็มีความสุขกันถ้วนหน้า...

27/04/2019
 กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น. กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒กิจกรรมช่วงเช้านี้เป็นการรับรายงานตัวทั้งนักเรียนเก่าและรุ่นน้องนักเรียนใหม่ จากนั้นเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง โดยมีบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล...

27/04/2019
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้พิการเพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้พิการเพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งบรรยากาศการเปิดรับสมัครมีผู้ปกครองจำนวนมากพาบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนกันแต่เช้า...

02/04/2019
พิธีเทียน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดพิธีเทียนขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้กล่าวความรู้สึกของแต่ละคน และพิธีผูกข้อมือจากคณะครู พร้อมคำอวยพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนที่จะไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมต่อไป...

28/03/2019
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

28/03/2019