Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

พี่บี พี่เนย และเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพี่บี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พี่บี พี่เนย และเพื่อนๆนำคณะมาทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆผู้พิการ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพี่บี พร้อมนำขนม เครื่องดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงรสมามอบให้กับทางวิทยาลัยอีกด้วย...

27/12/2018
กองทุน แวน ออส เตอร์ รูม ประเทศโมนาโค? เยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอน

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้สนับสนุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ?กองทุน แวน ออส เตอร์ รูม ประเทศโมนาโค? เยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ให้การต้อนรับโดยซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการ นายอุดมโชค...

24/12/2018
คุณสมเกียรติ เตชะดี และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ คุณสมเกียรติ เตชะดี และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยนำเมนู ข้าวขาหมู ข้าวอบไก่ ขนม และเครื่องดื่มมาเลี้ยงนักเรียน และบุคลากรในวันนี้ ขอบพระคุณทุกๆท่านสำหรับเมนูอร่อยๆที่ท่านได้นำมาให้พวกเราได้ทาน...

20/12/2018
สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และคณะ เยี่ยมชม-สสปน.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)-สสปน.และคณะ เยี่ยมชมมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

20/12/2018
คุณคนึงนิตย์ ปิยะอภินันท์ และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวัน

 วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ คุณคนึงนิตย์ ปิยะอภินันท์ และครอบครัวมาเลี้ยงอาหารกลางวันเมนู ข้าวหน้าเป็ด ขนมวุ้น เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว ผู้ใหญ่ใจดีเห็นน้องๆผู้พิการหลายๆคนได้รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย ทุกท่านก็มีความสุข และอิ่มบุญด้วยเช่นกัน...

13/12/2018
คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงาน

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางมีนา รอดคล้าย (ภริยาของท่านกมล รอดคล้าย อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี นำคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองมาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา...

12/12/2018
ทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.ออกหน่วยบริการถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน

วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เช้าวันนี้ทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.ออกหน่วยบริการถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูนแก่ครู บุคลากร และนักเรียนมูลนิธิคุณพ่อเรย์..ขอบพระคุณคุณหมอ และพี่ๆพยาบาลทุกๆท่านครับ/ค่ะ

11/12/2018
คณะพี่ๆศิษย์เก่าพี่ปอร์ด พี่นุช และพี่แอ๋ม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอศครีม

 มื้อกลางวันวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะพี่ๆศิษย์เก่าพี่ปอร์ด พี่นุช และพี่แอ๋ม ร่วมกันแบ่งปันความสุขให้น้องๆผู้พิการ โดยการนำไอศครีมโบราณหลากหลายรสชาติมาแจกในวันนี้ ขอบพระคุณพี่ๆศิษย์เก่าทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีชีวิตทีดีในทุกๆวัน...

11/12/2018
คุณวรัญรัศม์ จามะรีย์ และคณะเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น

วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ คุณวรัญรัศม์ จามะรีย์ และคณะเพื่อนๆร่วมกันทำบุญ เนื่องในวันคล้ายเกิดที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งบรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยความสุขของผู้ให้ และผู้รับ น้องๆคนพิการอิ่มเอิมกันถ้วนหน้า......

11/12/2018
พี่ๆศิษย์เก่า เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ รั้วมหาไถ่แห่งนี้ขอต้อนรับพี่ๆศิษย์เก่าทุกๆคน ที่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านอีกครั้ง ซึ่งวันนี้นอกจากจะเป็นวันที่ทางวิทยาลัยฯได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู็สำเร็จการศึกษาแล้ว...

08/12/2018