Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณวนิดา พร้อมคณะเพื่อนๆ มาเลี้ยงอาหารกลาง

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ คุณวนิดา พร้อมคณะเพื่อนๆ มาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆผู้พิการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ทางคณะรู้สึกมีความสุขกับการแบ่งปันและช่วงเวลาแสนพิเศษ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ  วิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างมาก...

06/03/2019
ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๕๐ น.ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เยี่ยมชม...

05/03/2019
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองเยี่ยมชม

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๕๐ น.ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เยี่ยมชม...

05/03/2019
คุณรัชนี จันทะคัด และคุณ John พร้อมเพื่อนๆนำคณะมาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆผู้พิการ

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ คุณรัชนี จันทะคัด และคุณ John พร้อมเพื่อนๆนำคณะมาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆผู้พิการเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณ JOHN ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวัง ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการค่ะ/ครับ...".Happy...

04/03/2019
คุณรัชนี จันทะคัด และคุณ John เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ คุณรัชนี จันทะคัด และคุณ John พร้อมเพื่อนๆนำคณะมาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆผู้พิการเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณ JOHN ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวัง ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการค่ะ/ครับ...".Happy...

04/03/2019
กลุ่มศิษย์เก่าและเพื่อนพี่น้อง 2T เลี้ยงขนมหวาน ไอศครีม พร้อมนำน้ำดื่ม

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กลุ่มศิษย์เก่าและเพื่อนพี่น้อง 2T นำโดย นายธนวัตร ไชยบุตร (พี่ปุ้ม) มาเลี้ยงขนมหวาน ไอศครีม พร้อมนำน้ำดื่ม และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้กับวิทยาลัยฯ ในนามวิทยาลัยฯขอขอบพระคุณทุกๆท่าน...

02/03/2019
คณะผู้บริหารและพนักงานจากธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC) จัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและพนักงานจากธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC) มาจัดกิจกรรม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆผู้พิการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา วันนี้ทุกคนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน...

02/03/2019
กลุ่มศิษย์เก่าและเพื่อนพี่น้อง 2T เลี้ยงอาหาร

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กลุ่มศิษย์เก่าและเพื่อนพี่น้อง 2T นำโดย นายธนวัตร ไชยบุตร (พี่ปุ้ม) มาเลี้ยงขนมหวาน ไอศครีม พร้อมนำน้ำดื่ม และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้กับวิทยาลัยฯ ในนามวิทยาลัยฯขอขอบพระคุณทุกๆท่าน...

02/03/2019
อาจารย์มงคล จินาวรณ์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อาจารย์มงคล จินาวรณ์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ในนามวิทยาลัยฯขอขอบพระคุณครอบครัวอาจารย์มงคลที่นำอาหารอร่อยๆมาให้เลี้ยงน้องๆเป็นประจำ ขอให้สิ่งดีๆที่ทุกๆท่านทำ...

28/02/2019
การป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย เมืองพัทยา ได้มอบความกรุณาในการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา...

28/02/2019