Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการคึกษา ๒๕๖๑       ทางวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน...

08/12/2018
คุณเกตุน์สิรี วิชาญฤทธิกุล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอศครีม

นอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณเกตุน์สิรี วิชาญฤทธิกุล ได้นำครอบครัวมาทำบุญที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอศครีม และบริจาคสิ่งของหลากหลายรายการ พร้อมสนับสนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยฯ...

04/12/2018
คณะศิษย์เก่าเลี้ยงอาหารกลางวัน

มื้อกลางวันวันนี้..ทั้งผู้ให้และผู้รับต่างก็มีความสุขกับอาหารมื้อพิเศษมื้อนี้จากน้องน้ำฝน (รมณี เชื่อมชิด) น้องอาร์น้อย พี่แต้ม ซึ่งเป็นศิษย์เก่า และพี่ปีเตอร์ที่ได้นำก๋วยเตี๋ยวรถเข็น เครปญี่ปุ่น และไอศครีมมาเลี้ยงน้องๆผู้พิการในวันนี้...

02/12/2018
วันรำลึกการสถาปนา 30 ปี โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.19.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยาได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล และพิธีมิสซารำลึกสถาปนา 30 ปี อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งก่อตั้งโดยบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน หรือคุณพ่อเรย์ ...

29/11/2018
 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ เยี่ยมชมการดำเนินงาน

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ สำนักงานประกันสังคม นำคณะผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกประกันสังคมอาเซียน : ASSA...

29/11/2018
มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

กิจกรรมระหว่างการเข้าแถวหน้าเสาธงเช้าวันนี้ เวลา ๐๗.๕๐ น. อาจารย์ศิริรัตน์ ตันแสนทอง กล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ในโอกาสไปรับตำแหน่งงานใหม่ ที่โรงแรม ฮิลตัน พัทยา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล...

26/11/2018
คุณอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ทำบุญวันเกิด

วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร (อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี) คุณนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธ คุณสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร พร้อมคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนผู้พิการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ในเมนู ไก่ทอด...

20/11/2018
ลงพื้นที่ชุมชนให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับเทศบาลหนองปรือ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะครู และนักเรียนหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์เทอม4 ลงพื้นที่ชุมชนให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับเทศบาลหนองปรือ

15/11/2018
ระชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔ ฝ่าย

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อรายงานสรุปการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา...

14/11/2018
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม

เช้าวันนี้ คุณแม่ซิตเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการวิทยาลัยฯ นายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนภัทร ประวิทย์ชาติ...

13/11/2018