Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ เยี่ยมชมการดำเนินงาน

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ สำนักงานประกันสังคม นำคณะผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกประกันสังคมอาเซียน : ASSA...

29/11/2018
มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

กิจกรรมระหว่างการเข้าแถวหน้าเสาธงเช้าวันนี้ เวลา ๐๗.๕๐ น. อาจารย์ศิริรัตน์ ตันแสนทอง กล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ในโอกาสไปรับตำแหน่งงานใหม่ ที่โรงแรม ฮิลตัน พัทยา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล...

26/11/2018
คุณอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ทำบุญวันเกิด

วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร (อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี) คุณนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธ คุณสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร พร้อมคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนผู้พิการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ในเมนู ไก่ทอด...

20/11/2018
ลงพื้นที่ชุมชนให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับเทศบาลหนองปรือ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะครู และนักเรียนหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์เทอม4 ลงพื้นที่ชุมชนให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับเทศบาลหนองปรือ

15/11/2018
ระชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔ ฝ่าย

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อรายงานสรุปการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา...

14/11/2018
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม

เช้าวันนี้ คุณแม่ซิตเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการวิทยาลัยฯ นายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนภัทร ประวิทย์ชาติ...

13/11/2018
ขอแสดงความชื่นชมและยินดี

เช้าวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นำโดยคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี ผู้รับใบอนุญาต คุณแม่ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการ และคณะครู บุคลากร พร้อมเพื่อนๆนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์วรเมธ มณีขัติย์ และนักเรียนIS41 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการเป็น...

13/11/2018
บริษัท ธนกูลเวิร์คกรุ๊ปจำกัด และศิษย์เก่า นักเรียนMDรุ่น ๕ เลี้ยงอาหาร

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริษัท ธนกูลเวิร์คกรุ๊ปจำกัด และศิษย์เก่า นักเรียนMDรุ่น ๕ ซึ่งนำทีมโดยนางสาวบุญหลาย สุวรรณโสภา และนางสาวแสงดาว คำมุงคุณ (ศิษย์เก่า CBE) ได้นำคณะมาเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม ทางวิทยาลัยฯ...

10/11/2018
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร มาศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น.เซอร์ มารีหลุยส์ นำคณะนักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร มาศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา โดยซิตเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการวิทยาลัยฯ...

08/11/2018
พิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดพิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑ เพื่อรับศิษย์ใหม่เข้าเป็นเลือดเหลืองแดง ลูกแห่งคณะพระมหาไถ่ทุกคน โดยมีคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณแม่ซิสเตอร์ภาวิณี...

03/11/2018