Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ต้อนรับแขก 2 กลุ่ม

ต้อนรับแขก 2 กลุ่ม

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิทยาลัยฯขอขอบพระคุณ คุณธนารักษ์ คุณธนัญญา สุทธิประเสริฐ และครอบครัว และคุณดวงใจ พร้อมครอบครัวที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันในมื้อนี้ ซึ่งทั้ง ๒ กลุ่ม ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันที่อยากให้น้องๆผู้พิการรับประทานอาหารอย่างมีความสุขกับมื้อพิเศษนี้ ขอบคุณสำหรับน้ำใจ มิตรภาพอันดีที่มีให้กับเราด้วยดีเสมอมา ขอให้สิ่งดีๆที่ทุกท่านได้ทำนำพาให้ท่านมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เฮงๆรวยๆตลอดไปครับ/ค่ะ