Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

คุณนิรันต์ ครุยานนท์ นำคณะมาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆผู้พิการ

คุณนิรันต์ ครุยานนท์ นำคณะมาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆผู้พิการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คุณนิรันต์ ครุยานนท์ นำคณะมาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆผู้พิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ แล้วที่คณะคุณนิรันต์ ได้มอบความสุขกับอาหารมื้อพิเศษนี้ให้กับน้องๆผู้พิการด้วยดีเสมอมา พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย

ในนามวิทยาลัยฯขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ กิจการงานบริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด เจริญรุ่งเรือง ตลอดไป...ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ