Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

เรือจ้างผู้ส่งนักศึกษาสู่ฝั่งฝัน

เรือจ้างผู้ส่งนักศึกษาสู่ฝั่งฝัน

-#เรือจ้างผู้ส่งนักศึกษาสู่ฝั่งฝัน
“การเรียน คนพิการต้องมีความพยายามกว่าคนปกติ 2 เท่า การทำงาน คนพิการต้องเก่งกว่าคนปกติ 2 เท่า ถ้าเรากระจอก เขาจะจ้างงานเราแค่เพราะความสงสาร”
ครูมงคล จินาวรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา