คุณนภารัตน์ สิหนาทกถากุล เลขานุการมูลนิธิคุวานันท์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

 คุณนภารัตน์ สิหนาทกถากุล เลขานุการมูลนิธิคุวานันท์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ขอขอบพระคุณ คุณนภารัตน์ สิหนาทกถากุล เลขานุการมูลนิธิคุวานันท์ พร้อมด้วยคุณแม่วรี สิหนาทกถากุล ที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานรวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาทแก่วิทยาลัยฯในครั้งนี้     ในนามของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ขอขอบพระคุณมูลนิธิคุวานันท์ ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเป็นประจำทุกปี ขอให้ท่าน และครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา มั่นคงในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรื่องตลอดไป..ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ

วันที่: 
15/06/2018